Przywracanie systemu z ukrytej partycji w laptopie

Aktualności » Przywracanie systemu z ukrytej partycji w laptopie

W przypadku poważnych problemów z systemem operacyjnym najlepiej skorzystać z dołączonego dysku preinstalacyjnego. Jednak nie zawsze producent załącza do swojego komputera płytki ze sterownikami i Windowsem. W takim przypadku z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że nasz laptop został wyposażony w tak zwaną "ukrytą partycję" systemową. Zawiera ona czystą kopie systemu w stanie fabrycznym.

Poniżej postaramy się przedstawić sposób włączenia opcji przywracania systemu.

Przywrócenie systemu do stanu użyteczności umożliwia utworzona przez producenta ukryta partycja, zawierająca kopię systemu Windows. Zawiera ona sterowniki oraz dodatkowe oprogramowanie producenta. Kiedy Twój system ulegnie awarii, która uniemożliwi jego uruchomienie, można skorzystać z takowej partycji i przywrócić komputer do stanu pierwotnego. Korzystać z takiej metody przywracania można bez większego wahania, także w innych sytuacjach, zwłaszcza gdy system pracuje mało wydajnie lub niestabilnie.

Sam proces przywracania systemu z ukrytej partycji usuwa wszystkie pliki z dysku C:/. Ważne jest, aby przed samym wykonaniem tej czynności upewnić się, że wszystkie ważne pliki zostały przegrane z tej partycji na inny komputer, nośnik bądź partycję.

Aby przywrócić system do pierwotnej postaci należy posłużyć się przygotowanym przez producenta specjalnym menu, które włączamy podczas uruchamiania komputera.

Podczas uruchamiania laptopa (gdy wyświetlane są komunikaty BIOS) należy posłużyć się do tego celu wcześniej zdefiniowanym klawiszem. Każdy producent używa do tego celu innego przycisku. Dla przykładu:

- [F11] – notebook HP,
- [Alt] + [F10] – notebook Acer,
- [F8] – notebook Toshiba,
- [F9] – notebook Asus.

Jeśli tę czynność wykonamy poprawnie na ekranie pojawi się menu przywracania systemu z ukrytej partycji. W zależności od modelu laptopa wybrać należy jedną z opcji:

- Press R for standard System Recovery options.
- Press ‘F’ to format the hard drive and reinstall the original factory settings. All data will be lost!

Pierwsza opcja przywróci oryginalny stan partycji systemowej. Drugi wybór natomiast przywróci komputer do stanu fabrycznego - cały dysk twardy zostanie sformatowany, a system Windows wgrany na nowo.

Istnieje też kilka czynników, które mogą uniemożliwić nam przeprowadzanie operacji przywracania komputera do stanu fabrycznego:

- System operacyjny został przeinstalowany z własnego nośnika;
- Ukryta partycja została usunięta;
- Ilość partycji została zmodyfikowana;
- Producent nie utworzył ukrytej partycji.