Blokowanie dostępu do konfiguracji systemu

Aktualności » Blokowanie dostępu do konfiguracji systemu

  •  

Jak to jest, że na uczelnianych lub szkolnych komputerach nie można w żaden sposób dostać się do konfiguracji komputera, czy wykonywania niektórych poleceń? Nic prostrzego. Wystarczy kilka drobnych modyfikacji w rejestrze.

Aby móc zmodyfikować rejestr klikamy polecenie "uruchom" i wpisujemy "regedit".

Poniższa lista, to wykaz kluczy rejestrowych, których modyfikacja lub dodanie blokują dostęp do ustawień systemowych. Funkcja realizowana przez dane typu DWORD uaktywnia się, gdy wprowadzimy do każdej wartość 1, a kasuje ją wpisanie wartości 0.

SYSTEM - HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem

- NoDispCPL wyłącza dostęp do właściwości ekranu
- NoDispBackgroundPage wyłącza dostęp do zakładki właściwości ekranu TŁO
- NoDispScrSavPage wyłącza dostęp do zakładki WYGASZACZ EKRANU
- NoDispApperancePage wyłącza dostęp do zakładki właściwości ekranu WYGLĄD
- NoDispSettingsPage wyłącza dostęp do właściwości ekranu USTAWIENIA
- NoDevMgrPage wyłącza dostęp do zakładki MENADŻER URZĄDZEŃ - SYSTEM
- NoConfigPage wyłącza dostęp do zakładki PROFILE SPRZĘTU i arkusza SYSTEM
- NoFileSysPage wyłącza dostęp do arkusza właściwości SYSTEM PLIKÓW
- NoVirtMemPage wyłącza dostęp do arkusza właściwości PAMIĘĆ WIRTUALNA
- NoSecCPL wyłącza dostęp do arkusza właściwości HASŁA
- NoPwdPage wyłącza dostęp do zakładki ZMIEŃ HASŁO arkusza HASŁA
- NoAdminPage wyłącza dostęp do zakładki ZDALNE ADMINISTROWANIE - HASŁA
- NoProfilePage wyłącza dostęp do zakładki PROFILE UŻYTKOWNIKA - HASŁA
- DisableRegistryTools wyłącza dostęp do Edytora Rejestru!

SIEĆ - HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNetwork

- NoNetSetup wyłącza dostęp do właściwości sieci
- NoNetSetupIDPage wyłącza dostęp do zakładki właściwości sieci IDENTYFIKACJA
- NoNetSetupSecurityPage wyłącza dostęp do zakładki właściwości sieci KONTROLA DOSTĘPU
- NoFileSharingControl wyłącza kontrolę nad współużytkowaniem plików
- NoPrintSharingControl wyłącza kontrolę nad współużytkowaniem drukarek
- NoEntireNetwork likwiduje folder CAŁA SIEĆ
- NoWorkgroupContents wyłącza składniki grup roboczych w OTOCZENIU SIECIOWYM

IE - HKEY_CURRENT_USERSoftwarePolicesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions

- AlwaysPromptWhenDownload - umożliwienie decyzji o otwarciu lub zapisaniu ściąganego pliku
- NoBrowserClose uniemożliwia zamknięcie przeglądarki
- NoBrowserBars blokuje przesuwanie pasków narzędzi w oknie przeglądarki
- NoBrowserContextMenu wyłącza menu kontekstowe dla stron WWW
- NoBrowserOptions uniemożliwia dostęp do zakładki OPCJE INTERNETOWE
- NoBrowserSaveAs wyłącza polecenie ZAPISZ JAKO ... z menu PLIK
- NoFavorites blokuje dostęp do ulubionych i ukrywa menu ULUBIONE
- NoNavButtons wyłącza przyciski nawigacyjne
- NoOpeninNewWnd blokuje polecenie OTWÓRZ W NOWYM OKNIE
- NoPrinting wyłącza polecenia: DRUKUJ i PODGLĄD WYDRUKU
- NoSelectDownloadDir uniemożliwia wskazanie folderu docelowego (kopiowanie z sieci)
- NoTheaterMode blokuje przełączanie do trybu pełnoekranowego (F11)
- NoViewSource Blokuje polecenie POKAŻ ŹRÓDŁO
- RestGoMenu wyłącza polecenie POCZTA I GRUPY DYSKUSYJNE